Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 8. nora 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------5. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle8. nora5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter10. norasv. Scholastiky, panny
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda11. nora
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek13. nora
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota14. nora
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Josefa Vebra, rodinu Vebrovu a Musilovu nebude
---------------------------------6. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle15. nora6. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče Jandovy a bratra Josefa
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob