Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 15. nora 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------6. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle15. nora6. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče Jandovy a bratra Josefa
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
--------------------------------------Doba postní--------------------------------------
Steda18. noraPopeleční středa
Den přísného postu, žehnání popela a udělování popelce
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Ptek20. nora
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby rozloučení Miroslava Svobodová, 1927
Sobota21. nora
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Josefa Vebra, rodinu Vebrovu a Musilovu
-----------------------------------1. postní týden------------------------------------
Nedle22. nora1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Procházku a jeho rodiče
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu a Rychnovskou
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob