Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 22. nora 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------1. postní týden------------------------------------
Nedle22. nora1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Procházku a jeho rodiče
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu a Rychnovskou
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter24. nora
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda25. nora
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek27. nora
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota28. nora
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
-----------------------------------2. postní týden------------------------------------
Nedle1. bezna2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Josefa Kabáta, Růženu Kneřovu, Josefa Kneře a Anežku Doubkovou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bedřicha Havla, obojí rodiče, babičku a těžce nemocou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob