Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 1. bezna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------2. postní týden------------------------------------
Nedle1. bezna2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Josefa Kabáta, Růženu Kneřovu, Josefa Kneře a Anežku Doubkovou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bedřicha Havla, obojí rodiče, babičku a těžce nemocou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Steda4. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek6. bezna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota7. bezna
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za + Martu Mrázkovou, Marii Novotnou, Zdeňku Němcovou a Františka Krčka, za jejich rodiče, rodinu a duše v očistci
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
-----------------------------------3. postní týden------------------------------------
Nedle8. bezna3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob