Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 8. bezna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------3. postní týden------------------------------------
Nedle8. bezna3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter10. bezna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku, bratra Karla a jejich rodiče
Steda11. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek13. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota14. bezna
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
-----------------------------------4. postní týden------------------------------------
Nedle15. bezna4. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč Václava a Růženu Daňkovy z Hostovlic a za paní Annu Pechovou z Prahy