Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 8. března 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------3. postní týden-------------------------------------
Neděle8. března3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý10. března
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku, bratra Karla a jejich rodiče
Středa11. března
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek13. března
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota14. března
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
------------------------------------4. postní týden-------------------------------------
Neděle15. března4. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč Václava a Růženu Daňkovy z Hostovlic a za paní Annu Pechovou z Prahy

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2015
všeobecný:
Aby se ti, kdo se věnují vědeckému výzkumu, dali do služeb blaha člověka v jeho celistvosti.
misijní:
Za ženy, aby byl stále více uznáván jejich jedinečný přínos, kterým přispívají k životu církve.
národní:
Za sílu k odpuštění pro každého, kdo v srdci uchovává nenávist.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby