Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 22. bezna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------5. postní týden------------------------------------
Nedle22. bezna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Marouskovu, dvě snachy a syna Karla
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Steda25. beznaSlavnost Zvěstování Páně
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu a Ludovíta Rakašovy a celý rod
Ptek27. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota28. bezna
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za + manžele Bohatovi, Kuppovi, Kodešovi, Perntovi a Šindelářovi, jejich příbuzné a duše v očistci
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Boží pomoc a ochranu pro nemocné
-----------------------------------6. postní týden------------------------------------
Nedle29. beznaKvětná neděle
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa a Martu Jelínkovy, jejich rodiče a zetě
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob