Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 29. bezna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------6. postní týden------------------------------------
Nedle29. beznaKvětná neděle
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa a Martu Jelínkovy, jejich rodiče a zetě
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
-------------------------------------Svatý týden--------------------------------------
tvrtek2. dubnaZelený čtvrtek
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy památka poslední Večeře Páně
Ptek3. dubnaVelký pátek
Den přísného postu
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy památka Umučení Páně
Sobota4. dubnaBílá sobota
19:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy velikonoční vigilie
--------------------------------1. velikonoční týden---------------------------------
Nedle5. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob