Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 12. dubna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------2. velikonoční týden---------------------------------
Nedle12. dubna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter14. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ludmilu a Martina Havlovy a Ludmilu Černíkovou
Steda15. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek17. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota18. dubna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
--------------------------------3. velikonoční týden---------------------------------
Nedle19. dubna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za zemřelou Marii Angerovou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob