Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 19. dubna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------3. velikonoční týden---------------------------------
Nedle19. dubna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za zemřelou Marii Angerovou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter21. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda22. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Ptek24. dubnasv. Jiří
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota25. dubnaSvátek sv. Marek
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav na dobrý úmysl dárce
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
--------------------------------4. velikonoční týden---------------------------------
Nedle26. dubna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce ve Žlebech
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob