Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 26. dubna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------4. velikonoční týden---------------------------------
Nedle26. dubna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce ve Žlebech
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter28. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
Steda29. dubnaSvátek sv. Kateřiny Sienské
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Ptek1. kvtna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Májová pobožnost
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
Sobota2. kvtnasv. Atanáše
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle3. kvtna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka, rodiče a sourozence
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Aloise a Boženu Havránkovy
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob