Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 3. kvtna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle3. kvtna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka, rodiče a sourozence
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Aloise a Boženu Havránkovy
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 5.5. do 7.5. bude duchovní správce na dovolené. V naléhavých případech zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel. 728 501 043, 327 312 907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ptek8. kvtna
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manžela, rodiče a sourozence z obojí strany a májová pobožnost
Sobota9. kvtna
11:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Zahájení pouti k Panně Marii na Schořov (pěšky 5,2 km).
13:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov poutní eucharistická oběť (P. Stařík. P. Pikhart)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Vévodovu, za dar víry a Boží požehnání
--------------------------------6. velikonoční týden---------------------------------
Nedle10. kvtna6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květuši, Janu a Jiřího Kneřovy, Jiřího Doubka a Marií Kabátovou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poutní eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob