Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 10. kvtna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------6. velikonoční týden---------------------------------
Nedle10. kvtna6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květuši, Janu a Jiřího Kneřovy, Jiřího Doubka a Marií Kabátovou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poutní eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Pondl11. kvtna
12:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť - zájezd z Kutné Hory (Mgr. Pavel Tobek - vikář)
ter12. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
Steda13. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl a májová pobožnost
Ptek15. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
Sobota16. kvtnaSvátek sv. Jana Nepomuckého
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť a májová pobožnost
--------------------------------7. velikonoční týden---------------------------------
Nedle17. kvtnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní slavnost, za Annu a Josefa Procházkovy a syna Josefa a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Marouskovu a májová pobožnost
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť