Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 24. kvtna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------Doba velikonoční-----------------------------------
Nedle24. kvtnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Františka Zdeňka Nováka
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
---------------------------------8. týden v mezidobí----------------------------------
ter26. kvtnasv. Filipa Neriho
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda27. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Ptek29. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky koncert Noc koselů 2015
Sobota30. kvtnasv. Zdislavy
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav poutní eucharistická oběť a májová pobožnost
18:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P.Minář)
18:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice poutní eucharistcká oběť a májová pobožnost
---------------------------------9. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle31. kvtnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu a Zoubkovu a májová pobožnost
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob