Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 31. kvtna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------9. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle31. kvtnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu a Zoubkovu a májová pobožnost
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter2. ervna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za PhDr. Vácslava Babičku, trvaléh jáhna, jeho rodiče a prarodiče
Steda3. ervnasv. Karla Lwangy
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek5. ervnasv. Bonifáce
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota6. ervna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------10. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle7. ervnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice poutní eucharistická oběť za rodinu Moravečkovu a Daňkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob