Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 7. ervna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------10. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle7. ervnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice poutní eucharistická oběť za rodinu Moravečkovu a Daňkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter9. ervna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda10. ervna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek12. ervnaSlavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Bohoslužba slova se svatým přijímáním a výstav Eucharistie (P. Minář)
---------------------------------11. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle14. ervna11. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob