Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 28. června 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------13. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle28. června13. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Františka Nesládka
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý30. června
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Sobota4. červencesv. Prokopa, opata
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistická oběť
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za zemřelou Marii Syblíkovou
----------------------------------14. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle5. červenceSlavnost sv. Cyrila a Metoděje
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Boží ochranu pro nemocnou osobu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2015
všeobecný:
Aby politická odpovědnost byla na všech úrovních prožívána jako vysoká podoba lásky.
misijní:
Za křesťany v Latinské Americe, aby tváří v tvář sociálním nerovnostem vydávali svědectví lásky k chudým a přispívali k bratrštější společnosti.
národní:
Za mladé lidi, aby na přímluvu svatého Jáchyma a Anny měli odvahu vstupovat do manželství a vychovávat děti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby