Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 5. ervence 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------14. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle5. ervenceSlavnost sv. Cyrila a Metoděje
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Boží ochranu pro nemocnou osobu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter7. ervence
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bohuslavu Lebedovou, manžela Jaroslava, jejich rodiče a sourozence
Sobota11. ervenceSvátek sv. Benedikta, opata
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------15. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle12. ervence15. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bedřicha Duška, Josefa Kudrnu, rodinu Duškovu a Arientovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob