Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 19. ervence 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------16. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle19. ervence16. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku, bratra Karla a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter21. ervence
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za zemřelou Marii Babičkovou
Steda22. ervencesv. Marie Magdalény
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Pohřeb Anna Špinková, *1934 (Mgr. Bohuslav Stařík)
Sobota25. ervenceSvátek sv. Jakuba
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------17. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle26. ervence17. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob