Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 2. srpna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------18. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle2. srpna18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter4. srpnasv. Jana Marie z Vianneye
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bedřicha Havla, obojí rodiče a babičku
Sobota8. srpnasv. Dominika
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za + Zdeňku Kropáčkovou a její rodiče Zdeňku a Vladislava
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za zemřelého kněze P. Jaroslava Horníka SDB
---------------------------------19. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle9. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manžele Marií a Vacslava Babičkovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Říhovu a Kličkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob