Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 9. srpna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------19. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle9. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manžele Marií a Vacslava Babičkovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Říhovu a Kličkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Pondl10. srpnaSvátek sv. Vavřince
13:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Křest Viktorie Foltýnová
ter11. srpnasv. Kláry
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Ptek14. srpnasv. Maxmiliána Marie Kolbeho
20:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč Benefiční koncert (zpěv, klávesy, violoncello) Oslavy 660 let obce (www.starkoc.cz)
Sobota15. srpnaSlavnost Nanebevzetí Panny Marie
16:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov Poutní eucharistická oběť za osadníky
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------20. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle16. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za zemřelého kostelníka pana Papouška