Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 16. srpna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------20. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle16. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za zemřelého kostelníka pana Papouška
ter18. srpna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Ptek21. srpnasv. Pia X.
14:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Rozloučení Ludmila Machová, 1932
Sobota22. srpnaPanny Marie Královny
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------21. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle23. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marii a Josefa Kodešovy z Kamenných Mostů
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Macourkovu, Hoflichterovu a dvě snachy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob