Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 23. srpna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------21. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle23. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marii a Josefa Kodešovy z Kamenných Mostů
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Macourkovu, Hoflichterovu a dvě snachy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 24.8. do 5.9.2015 bude duchovní správce na dovolené. V naléhavých případech zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel. 728 501 043, 327 312 907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota29. srpnaumučení sv. Jana Křtitele
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
---------------------------------22. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle30. srpna22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)