Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 30. srpna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------22. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle30. srpna22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Pondl31. srpna
8:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice eucharistická oběť (P. Mokrý)
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice eucharistická oběť (P. Mokrý)
Sobota5. z
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------23. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle6. z23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
10:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Ing. Jana Pernera (P. Pikhart)
11:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice slavnostní koncert (manželé Kavánkovi)
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Slavnost posvěcení kostela