Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 6. z 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------23. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle6. z23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
10:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Ing. Jana Pernera (P. Pikhart)
11:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice slavnostní koncert (manželé Kavánkovi)
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Slavnost posvěcení kostela
ter8. zSvátek Narození Panny Marie
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
Steda9. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za živé i zemřelé z rodiny Sitařovy
Ptek11. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za dobrodince
Sobota12. z
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistick ob
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------24. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle13. z24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost posvěcení kostela, za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu a Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob