Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 27. z 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------26. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle27. z26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manželé Šmejckých, syny Františka, Václava a Josefa, za snachy, vnuka a zetě Václava Šimka
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Slavnost posvěcení kostela za rodinu Volencovu a Dvořákovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Petra Fantu a jeho rodinu
Pondl28. zSlavnost Sv. Václava
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Václava Stajnera a syna Václava
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky Slavnost posvěcení kostela za rodiny Neubauerovy a Pikhartovy
ter29. zSvátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda30. zsv. Jeronýma
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Dr. Bartůškovou Ludmilu
Sobota3. jna
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí poutní eucharistická oběť
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za sestru Marii Polcrovou, *1920
---------------------------------27. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle4. jna27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Františka a Annu Minářovy, Václava a Miladu Souradovy a jejich syna Václava a všechny zemřelé v obou rodech