Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 11. jna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------28. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle11. jna28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + sestry Marií a Annu Stajnerových a členy rodin
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiny Nováčkovy, Vanovy a Mikešovy a vzpomínku na zemřelé rodiče Josefa a Marii Nováčkovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter13. jna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť - nekoná se
Steda14. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Kneře, Květuši Kneřovou a syny Jiřího a Milana
Ptek16. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + členy rodin Bartuškových a Duchoslavových
19:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES: tichá adorace před Eucharistií * 20:00 hudební meditace (P. Minář) * 20:30 tíchá adorace * 21:50 svátostné požehnání
Sobota17. jnasv. Ignáce Antiochijského
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav KONCERT AKORDEONOVÉHO SOUBORU
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za zemřelé rodiče z obojí strany
---------------------------------29. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle18. jna29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a prarodiče Kosovy a jejich dceru Danielu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Horálkovu, Rakovu a Liškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob