Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 18. jna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------29. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle18. jna29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a prarodiče Kosovy a jejich dceru Danielu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Horálkovu, Rakovu a Liškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter20. jna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za JUDr. Václava Babičku, manželku Miloslavu, syna Vácslava s manželkou, jejich rodiče a sourozence
Steda21. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + sestry Marií a Annu Stajnerových a členy rodin
Ptek23. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vlastimila Hamsu a jeho rodinu
Sobota24. jna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za dar víry pro synovce a neteře a jejich rodiny
---------------------------------30. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle25. jna30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za živé i zemřelé dobrodince
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Jiřího Matouška a Václava Semeráda