Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 25. jna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------30. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle25. jna30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za živé i zemřelé dobrodince
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Jiřího Matouška a Václava Semeráda
Steda28. jnaSvátek sv. Šimona a Judy
18:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba za domov (P. Minář)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marii Stajnerovou a vnučku Marií
Ptek30. jnaSvátek Výročí posvěcení katedrály
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Rudolfa Mentlíka, Rudolfa Rykýře a Josefa Kabáta
Sobota31. jna
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby rozloučení Pavel Vojáček, *1940
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------31. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle1. listopaduSlavnost Všech svatých
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Javůrkovu, Železnovu a syna Karla
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob