Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 1. listopadu 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------31. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle1. listopaduSlavnost Všech svatých
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Javůrkovu, Železnovu a syna Karla
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Pondl2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé
16:00 hod. hřbitov ve Žlebech pobožnost za všechny zemřelé
16:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za všechny zemřelé
16:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba za zemřelé (P. Minář)
ter3. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu u příležitosti 100. výročí jeho narození, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
Ptek6. listopadu
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marii Stajnerovou a vnučku Marií
Sobota7. listopadu
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za všechny kdo odpočívají na hřbitovech této farnosti
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za všechny kdo odpočívají na zdejším hřbitově
---------------------------------32. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle8. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za tragicky zemřelého Víťu Veselého
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodiny Kudrnovu a Vávrovu