Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 15. listopadu 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------33. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle15. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu a Císařovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Steda18. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + sestry Marií a Annu Stajnerových a členy rodin
Ptek20. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za prof. Nebeskou
Sobota21. listopaduZasvěcení Panny Marie
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Pavelkovu, Voplakalovu, Uchytilovu za živé i + členy rodiny Švandovy, Váchovy a duše v oč
---------------------------------34. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle22. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Miláčkovu, Hudíkovu a za všechny kdo odpočívají na zdejším hřbitově