Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 22. listopadu 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------34. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle22. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Miláčkovu, Hudíkovu a za všechny kdo odpočívají na zdejším hřbitově
ter24. listopadusv. Ondřeje Dung-Laca
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Františka Nováka, manželku Annu, jejich, rodiče, sourozence, děti a vnuka
Steda25. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + Helenu Hamerníkovou a její rodinu
Ptek27. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za duše v očistci
Sobota28. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za zemřelou Silvii Stodolovou a Boží posilu pro její rodiče sourozence
17:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Adventní vigilie s žehnáním věnců (P. Minář)
----------------------------------1. adventní týden-----------------------------------
Nedle29. listopadu1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob