Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 6. prosince 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle6. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Ulrichovu a Cemperovu z Chráštic
Pondl7. prosincesv. Ambrože
13:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb Emilie Chleborádová (P. Stařík)
ter8. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
16:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice za nastávající maminku Jitku a dítě a za živou rodinu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
Ptek11. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na úmysl dárce
Sobota12. prosince
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za všechny nemocné a trpící návštěvníky bohoslužeb a poděkování za dobré zdravotní výsledky matky
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Jaroslava Pecinu, jeho rodiče, Miloslava Krumla, rodinu Saidlovu a Smutnou
----------------------------------3. adventní týden-----------------------------------
Nedle13. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Annu Caisovu a Annu Adamovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob