Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 13. prosince 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle13. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Annu Caisovu a Annu Adamovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Středa16. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohuslava Pospíšila a dceru Květu
Čtvrtek17. prosince
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy VÁNOČNÍ KONCERT (motto: přeji Ti...) ZŠ a MŠ Potěhy
Pátek18. prosince
13:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Pohřeb Marie Havlová, 1933 (Mgr. Stařík)
17:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí VÁNOČNÍ ZPĚVY koncert ZŠ a MŠ Bílé Podolí
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť - nekoná se
Sobota19. prosince
14:00 Ronov nad Doubravou kaple 90 let P. Mokrý
15:30 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav VÁNOČNÍ KONCERT (Tuněchodští zpěváčci)
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT ŽESŤOVÝ KVINTET
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT (P. Minář a manželé Kavánkovi)
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle20. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Licoměřiceneděleod 11:50 hodin
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin
Okřesanečneděleod 11:50 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2015
všeobecný:
Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se nikdy neunaví nám odpouštět.
misijní:
Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby v Ježíšově narození nalezly znamení pevné naděje.
národní:
Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána Ježíše Krista, osvítil naše srdce a my pochopili, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby