Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 3. ledna 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba vánoční-------------------------------------
Nedle3. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter5. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu Babičkovou, manžela Antonína, jejich rodiče, sourozence, syna, snachu a vnuka
Steda6. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek8. ledna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace,
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota9. ledna
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby rozloučení Marie Ševčíková, *1932
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za syna Ladislava Holého
Nedle10. lednaSvátek Křtu Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Zdeňka Novotného, jeho bratra a rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob