Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 17. ledna 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------2. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle17. ledna2. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květuši a Josefa Kneřovy a syny Jiřího a Milana
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter19. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Marii Babičkovou, manžela Vácslava, jejich rodiče a prarodiče
Steda20. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek22. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota23. ledna
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------3. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle24. ledna3. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť (Mgr. Bohuslav Stařík)
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za manžele Vančurovy a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za rodinu Korečkovu a Handlířovu