Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 24. ledna 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------3. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle24. ledna3. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť (Mgr. Bohuslav Stařík)
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za manžele Vančurovy a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za rodinu Korečkovu a Handlířovu
Pondl25. lednaSvátek Obrácení sv. Pavla
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele míčovské farnosti (P. Mokrý)
ter26. lednasv.Timoteje a Tita
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za nepokřěné
Steda27. ledna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za přátele a dobrodince (P. Mokrý)
tvrtek28. lednasv. Tomáše Akvinského
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za obrácení a záchranu našeho národa (P. Mokrý)
Ptek29. ledna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za zemřelé členy rodiny Polákovy (P. Mokrý)
13:00 hod. kostel Sv. kříže Ronov nad D. Pohřeb Julius Horváth, 72 let (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za obnovu a posílení víry v našem národě
Sobota30. ledna
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Miloslavu Babičkovou, manžela Václava, jejich rodiče, sourozence, syna a snachu
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za zastavení potratů (P. Mokrý)
---------------------------------4. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle31. ledna4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za rod Vomáčků (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu a Duškovu
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Štěpánku Vránovou (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na úmysl svatého otce