Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 31. ledna 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------4. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle31. ledna4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za rod Vomáčků (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu a Duškovu
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Štěpánku Vránovou (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na úmysl svatého otce
Pondl1. nora
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele z farností Ronov a Míčov kteří se neúčastní oběti mše svaté (P. Mokrý)
ter2. noraSvátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svíček
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny farníky farností Ronov a Míčov (P. Pikhart)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za dobrodince
Steda3. norasv. Blažeje
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za těžce nemocnou osobu (P. Mokrý)
tvrtek4. nora
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za zastavení potratů a za potracené děti (P. Mokrý)
Ptek5. norasv. Agáty
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za rod Cypriánů, Titmanů, Košťálů a duše v očistci (P. Mokrý)
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za rodiny Černohubovu, Formanovu, Hrochovu, Zajícovu, Novotnovu, Pasekovu, Masnerovu a Vaňkovu (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelého tatínka
Sobota6. norasv. Pavla Mikiho a druhů
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za zemřelé rodiče z obojí strany a syny Bohuslava a Františka a jeho ženy Anežky
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za obnovu a posílení víry v našem národě (P. Mokrý)
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Sitařovu a Pikhartovu
---------------------------------5. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle7. nora5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny děti z našich farností a jejich rodiče (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiče Josefa a Marii Kotrbovy
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Pražanovu, Pešavovou, Krůpovu, Kuzmiakovu, Jelínkovu, všechny zemřelé z těchto rodin a za přijetí křtu vnoučat (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob