Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 7. února 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------5. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle7. února5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny děti z našich farností a jejich rodiče (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiče Josefa a Marii Kotrbovy
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Pražanovu, Pešavovou, Krůpovu, Kuzmiakovu, Jelínkovu, všechny zemřelé z těchto rodin a za přijetí křtu vnoučat (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pondělí8. února
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny farníky z ronovské i míčovské farnosti, pokřtěné i nepokřtěné, věřící i nevěřící, kteří se neúčastní obvěti mše svaté (P. Mokrý)
Úterý9. února
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Marii Cudlíkovou a mž (P. Pikhart)
--------------------------------------Doba postní---------------------------------------
Středa10. únoraPopeleční středa
Den přísného postu, žehnání popela a udělování popelce
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Františka Nesládka, mž Emilii a všechny + příbuzné (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na poděkování za všechny dary a milosti a prosba za dobře prožitou postní dobu
Čtvrtek11. února
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za zastavení válek a odvrácení světové války (P. Mokrý)
Pátek12. února
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za obnovu a posílení víry v našem národě (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota13. února
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za dar zdraví
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Zdeňka Zemana, syna Zdeňka a všechny příbuzné (P. Mokrý)
------------------------------------1. postní týden-------------------------------------
Neděle14. února1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Jiřího Kneře a Vlastimila Hamsu
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny naše nemocné (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Josefa a Marii Tesárkovy a Josefa Kovandu (P. Mokrý)
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Cemperovu a Josefa Tůmu

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2016
všeobecný:
Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení.
misijní:
Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi křesťanskou vírou a asijskými národy.
národní:
Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech a společenstvích s úctou a láskou a umíme jim citlivě dát najevo svou vděčnost za jejich modlitby, oběti a životní moudrost.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby