Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 7. nora 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------5. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle7. nora5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny děti z našich farností a jejich rodiče (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiče Josefa a Marii Kotrbovy
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Pražanovu, Pešavovou, Krůpovu, Kuzmiakovu, Jelínkovu, všechny zemřelé z těchto rodin a za přijetí křtu vnoučat (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Pondl8. nora
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny farníky z ronovské i míčovské farnosti, pokřtěné i nepokřtěné, věřící i nevěřící, kteří se neúčastní obvěti mše svaté (P. Mokrý)
ter9. nora
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Marii Cudlíkovou a mž (P. Pikhart)
--------------------------------------Doba postní--------------------------------------
Steda10. noraPopeleční středa
Den přísného postu, žehnání popela a udělování popelce
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Františka Nesládka, mž Emilii a všechny + příbuzné (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na poděkování za všechny dary a milosti a prosba za dobře prožitou postní dobu
tvrtek11. nora
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za zastavení válek a odvrácení světové války (P. Mokrý)
Ptek12. nora
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za obnovu a posílení víry v našem národě (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota13. nora
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za dar zdraví
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Zdeňka Zemana, syna Zdeňka a všechny příbuzné (P. Mokrý)
-----------------------------------1. postní týden------------------------------------
Nedle14. nora1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Jiřího Kneře a Vlastimila Hamsu
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny naše nemocné (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Josefa a Marii Tesárkovy a Josefa Kovandu (P. Mokrý)
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Cemperovu a Josefa Tůmu