Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 14. února 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------1. postní týden-------------------------------------
Neděle14. února1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Jiřího Kneře a Vlastimila Hamsu
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny naše nemocné (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Josefa a Marii Tesárkovy a Josefa Kovandu (P. Mokrý)
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Cemperovu a Josefa Tůmu
Pondělí15. února
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Jiřinu Bártovou, manžela Vojtěcha, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci (P. Mokrý)
Úterý16. února
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za + kněze Roberta (P. Pikhart)
Středa17. února
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. na úmysl dárce (P. Mokrý)
Čtvrtek18. února
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za + kněze z ronovské farnosti (P. Mokrý)
Pátek19. února
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele z farností Ronov a Míčov kteří se neúčastní oběti mše svaté (P. Mokrý)
14:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. svátost smíření//14:30 křížová cesta//15:00 mše sv. za Jana a Annu Oravcovy (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Josefa Kneřovy
Sobota20. února
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za živí i mrtvé členy rodiny Vebrovy a Musilovy (P. Stařík)
16:30 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. POSTNÍ OBNOVA - křížová cesta (P. Minář) //17:00 koncelebrovaná mše sv. za Vojtěcha Bártu, manželku Jiřinu, bratra Karla, rodinu Šimovu a Vykoukalovu //17:45 adorace před Eucharistií 18:15 svátostné požehnání (P. Pikhart)
------------------------------------2. postní týden-------------------------------------
Neděle21. února2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Marií Kabátovy a dcery Janu a Miloslavu
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. celorocní přímluvy (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu a Rychnovskou
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice na dobrý úmysl (P. Mokrý)
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2016
všeobecný:
Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení.
misijní:
Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi křesťanskou vírou a asijskými národy.
národní:
Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech a společenstvích s úctou a láskou a umíme jim citlivě dát najevo svou vděčnost za jejich modlitby, oběti a životní moudrost.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby