Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 14. nora 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------1. postní týden------------------------------------
Nedle14. nora1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Jiřího Kneře a Vlastimila Hamsu
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny naše nemocné (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Josefa a Marii Tesárkovy a Josefa Kovandu (P. Mokrý)
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Cemperovu a Josefa Tůmu
Pondl15. nora
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Jiřinu Bártovou, manžela Vojtěcha, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci (P. Mokrý)
ter16. nora
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za + kněze Roberta (P. Pikhart)
Steda17. nora
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. na úmysl dárce (P. Mokrý)
tvrtek18. nora
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za + kněze z ronovské farnosti (P. Mokrý)
Ptek19. nora
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele z farností Ronov a Míčov kteří se neúčastní oběti mše svaté (P. Mokrý)
14:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. svátost smíření//14:30 křížová cesta//15:00 mše sv. za Jana a Annu Oravcovy (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Josefa Kneřovy
Sobota20. nora
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za živí i mrtvé členy rodiny Vebrovy a Musilovy (P. Stařík)
16:30 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. POSTNÍ OBNOVA - křížová cesta (P. Minář) //17:00 koncelebrovaná mše sv. za Vojtěcha Bártu, manželku Jiřinu, bratra Karla, rodinu Šimovu a Vykoukalovu //17:45 adorace před Eucharistií 18:15 svátostné požehnání (P. Pikhart)
-----------------------------------2. postní týden------------------------------------
Nedle21. nora2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Marií Kabátovy a dcery Janu a Miloslavu
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. celorocní přímluvy (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu a Rychnovskou
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice na dobrý úmysl (P. Mokrý)
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob