Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 21. nora 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------2. postní týden------------------------------------
Nedle21. nora2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Marií Kabátovy a dcery Janu a Miloslavu
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. celorocní přímluvy (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu a Rychnovskou
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice na dobrý úmysl (P. Mokrý)
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Pondl22. noraSvátek Stolce sv. Petra
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Helenu a Jana Murgašovy, oboje rodiče a sourozence (P. Mokrý)
ter23. nora
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele ronovské i míčovské farnosti (P. Pikhart)
Steda24. nora
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za pokoj a mír v národech a na celém světě (P. Mokrý)
tvrtek25. nora
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za rod Michalců, Václava Pazderu a manželku Růženu (P. Mokrý)
Ptek26. nora
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za + Miroslava Kozelku (P. Mokrý)
14:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. svátost smíření//14:30 křížová cesta//15:00 mše sv. za obrácení a záchranu našeho národa (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Sitařovu z Napajedel
Sobota27. nora
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Ing. Jana Veselku
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za + Márii Beniovou (P. Mokrý)
-----------------------------------3. postní týden------------------------------------
Nedle28. nora3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny farníky z ronovské i míčovské farnosti (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za + rodinu Kloučkovu a Jáhnovu (P. Mokrý)
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Václava Hudíka a celý rod