Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 28. nora 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------3. postní týden------------------------------------
Nedle28. nora3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny farníky z ronovské i míčovské farnosti (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za + rodinu Kloučkovu a Jáhnovu (P. Mokrý)
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Václava Hudíka a celý rod
Pondl29. nora
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. na poděkování Pánu Bohu za prokázaná dobrodiní a vyprošení Boží ochrany a požehnání do dalšího života (P. Mokrý)
ter1. bezna
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Martina Sládka (P. Pikhart)
Steda2. bezna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Květoslavu Patočkovou, dceru Janu, Marii Fialovou a všechny duše v očistci (P. Mokrý)
tvrtek3. bezna
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Helenu a Jana Murgašovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očistci (P. Mokrý)
Ptek4. bezna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Jaroslava Poláka, rodinu Urbanidesovu, Musílkou, Zmekovu a duše v očistci (P. Mokrý)
14:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. svátost smíření//14:30 křížová cesta//15:00 mše sv. na dobrý úmysl (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za maminku Marii Pikhartovou jako poděkování za 80 let života a prosba o Boží požehnání a ochranu do dalších dnů
Sobota5. bezna
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za zemřelé rodiče, bratra a celý rod
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele z farností Ronov a Míčov kteří se neúčastní oběti mše svaté (P. Mokrý)
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za zemřelou Marii Pikhartovou, muže, syny a jejich rodiny
-----------------------------------4. postní týden------------------------------------
Nedle6. bezna4. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny děti z našich farností a za jejich rodiče (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Pražanovu, Pešavovou, Krůpovu, Kuzmiakovu, Jelínkovu, všechny zemřelé z těchto rodin a za přijetí křtu vnoučat (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob