Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 6. bezna 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------4. postní týden------------------------------------
Nedle6. bezna4. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny děti z našich farností a za jejich rodiče (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Pražanovu, Pešavovou, Krůpovu, Kuzmiakovu, Jelínkovu, všechny zemřelé z těchto rodin a za přijetí křtu vnoučat (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Pondl7. bezna
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele z farností Ronov a Míčov kteří se neúčastní oběti mše svaté (P. Mokrý)
ter8. bezna
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Bohumilu Polenskou, manžela Jana, oboje rodiče, sourozence a veškeré + příbuzné (P. Pikhart)
Steda9. bezna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. na dobrý úmysl (P. Mokrý)
tvrtek10. bezna
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Jana Černíka, Ladislava Jirsu, rodinu Spěvákovu, Jirsovu, Beránkovu, Kápičkovu, Houfkovu, Vraných a duše v očistci (P. Mokrý)
Ptek11. bezna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Marii Čudovou, rodiče, bratra Josefa, švagrovou Bohumilu a + příbuzné (P. Mokrý)
14:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. svátost smíření//14:30 křížová cesta//15:00 mše sv. na dobrý úmysl (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za syna, Boží pomoc a ochranu
Sobota12. bezna
16:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice za zemřelého manžela a jeho rodinu
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Josefa Boštíka, manželku Marii, jejich rodiče a sourozence (P. Mokrý)
-----------------------------------5. postní týden------------------------------------
Nedle13. bezna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny naše nemocné (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku a jeho rodiče a za rodiče Jandovy a bratra Josefa
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Kloučkovu a Jahnovu (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob