Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 13. bezna 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------5. postní týden------------------------------------
Nedle13. bezna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny naše nemocné (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku a jeho rodiče a za rodiče Jandovy a bratra Josefa
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Kloučkovu a Jahnovu (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Pondl14. bezna
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele z farností Ronov a Míčov kteří se neúčastní oběti mše svaté (P. Mokrý)
ter15. bezna
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Bohumilu Polenskou, manžela Jana, oboje rodiče, sourozence a veškeré + příbuzné (P. Pikhart)
Steda16. bezna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Marii Fornůskovou, syna Antonína a všechny duše v očistci (P. Mokrý)
tvrtek17. bezna
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Josefa Brožka a jeho rodiče (P. Mokrý)
Ptek18. bezna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Josefa Čudu, manželku Bohumilu, oboje rodiče, sestru Marii a + příbuzné (P. Mokrý)
14:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. svátost smíření//14:30 křížová cesta//15:00 mše sv. na dobrý úmysl (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Kneře, Josefa Kabáta a jejich rodiny
Sobota19. beznaSlavnost sv. Josefa
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Josefu Pokornou, manžela Václava, jejich rodiče a sourozence
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za manžele Královy, jejich syna a vnuka, oboje rodiče, sourozence, rodinu Královu, Koudelovu, Olivovu a Semerádovu, Josefa Jarolíma, Mirku Krupičku a duše v očistci (P. Mokrý)
-----------------------------------6. postní týden------------------------------------
Nedle20. beznaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Josefa Čecha, dlouholetáho duchovního správce ve Žlebech
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. celoroční přímluvy (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Macháčkovu, Zajícovu, Krejsovu, Trojanovu a Filipovu (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob