Farnost Žleby
Dnes: Středa, 2. postní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
16.2.2024Farn inFormace
- 20. bezna 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------6. postní týden------------------------------------
Nedle20. beznaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Josefa Čecha, dlouholetáho duchovního správce ve Žlebech
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. celoroční přímluvy (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Macháčkovu, Zajícovu, Krejsovu, Trojanovu a Filipovu (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
-------------------------------------Svatý týden--------------------------------------
Pondl21. beznaPondělí Svatého týdne
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele z farností Ronov a Míčov kteří se neúčastní oběti mše svaté (P. Mokrý)
ter22. beznaÚterý Svatého týdne
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za duše v očistci. na které nikdo nepamatuje (P. Pikhart)
Steda23. beznaStředa Svatého týdne
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za hojnost svatých a horlivých kněží (P. Mokrý)
tvrtek24. beznaZelený čtvrtek
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby ustanovení eucharistie poslední večeře Páně
Ptek25. beznaVelký pátek
Den přísného postu
15:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby umučení Páně
Sobota26. beznaBílá sobota
19:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby vigilie Zmrtvýchvstání Páně
--------------------------------1. velikonoční týden---------------------------------
Nedle27. beznaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu a Ludvíka Rakašovy a celý rod
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za farníky (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za farníky
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Pražanovu, Pešavovou, Krůpovu, Kuzmiakovu, Jelínkovu, všechny zemřelé z těchto rodin a za přijetí křtu vnoučat (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob