Farnost Žleby
Dnes: sv. Pia z Pietrelciny, 24. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
16.9.2023Farní inFormace
- 20. března 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------6. postní týden-------------------------------------
Neděle20. březnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Josefa Čecha, dlouholetáho duchovního správce ve Žlebech
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. celoroční přímluvy (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Macháčkovu, Zajícovu, Krejsovu, Trojanovu a Filipovu (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
--------------------------------------Svatý týden---------------------------------------
Pondělí21. březnaPondělí Svatého týdne
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele z farností Ronov a Míčov kteří se neúčastní oběti mše svaté (P. Mokrý)
Úterý22. březnaÚterý Svatého týdne
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za duše v očistci. na které nikdo nepamatuje (P. Pikhart)
Středa23. březnaStředa Svatého týdne
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za hojnost svatých a horlivých kněží (P. Mokrý)
Čtvrtek24. březnaZelený čtvrtek
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby ustanovení eucharistie poslední večeře Páně
Pátek25. březnaVelký pátek
Den přísného postu
15:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby umučení Páně
Sobota26. březnaBílá sobota
19:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby vigilie Zmrtvýchvstání Páně
----------------------------------1. velikonoční týden----------------------------------
Neděle27. březnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu a Ludvíka Rakašovy a celý rod
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za farníky (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za farníky
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Pražanovu, Pešavovou, Krůpovu, Kuzmiakovu, Jelínkovu, všechny zemřelé z těchto rodin a za přijetí křtu vnoučat (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Licoměřiceneděleod 11:50 hodin
Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2016
všeobecný:
Aby rodiny v obtížných situacích dostávaly nutnou podporu a děti mohly vyrůstat ve zdravém a klidném prostředí.
misijní:
Aby křesťané, znevýhodňovaní a pronásledovaní pro víru díky neutuchající modlitbě celé církve zůstali pevní a věrní evangeliu.
národní:
Ať se k matkám, které podstoupily interrupci a nesou v srdci výčitky, lítost a bolest, umíme stavět s citlivostí, milosrdenstvím a soucitem.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby