Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 10. dubna 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. velikonoční týden----------------------------------
Neděle10. dubna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + pana Smejkala
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny naše nemocné (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za + Evu Iliziovou
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice na přimluvu PM za manžele Žemličkovy, syna Karla, za Marii Krajíčkovou a všechny duše v očistci (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Dibelkovu a rodinu Fantovu
Pondělí11. dubnasv. Stanislava
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele z farností Ronov a Míčov kteří se neúčastní oběti mše svaté (P. Mokrý)
Úterý12. dubna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za šťastnou hodinku smrti (P. Pikhart)
Středa13. dubna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za živé i + přátele a dobrodince (P. Mokrý)
Čtvrtek14. dubna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za rodiny Kutílkovu, Rachlovu, Šimůnkovu, Pipkovu, Daňkovu aduše v očistci (P. Mokrý)
Pátek15. dubna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. na úmysl dárce (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota16. dubna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Rudolfa Spěváka a Bohumilu Spěvákovou (P. Mokrý)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Slámovu, Hudíkovu, Zadinovu a Musilovu
----------------------------------4. velikonoční týden----------------------------------
Neděle17. dubna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. celoroční přímluvy (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Jaroslava Miláčka a rodinu Hniličkovu
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Viktorii a Lva Tovstonogovovy (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2016
všeobecný:
Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji neocenitelnou práci.
misijní:
Aby afričtí křesťané uprostřed politicko-náboženských střetů vydávali svědectví lásky a víry v Ježíše Krista.
národní:
Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem o lidi hledající, konvertity a nově pokřtěné, aby poznali naši církev jako rodinu a našli v ní svůj domov.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby