Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 17. dubna 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------4. velikonoční týden---------------------------------
Nedle17. dubna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. celoroční přímluvy (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Jaroslava Miláčka a rodinu Hniličkovu
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Viktorii a Lva Tovstonogovovy (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Pondl18. dubna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele z farností Ronov a Míčov kteří se neúčastní oběti mše svaté (P. Mokrý)
ter19. dubna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za obrácení a záchranu našeho národa (P. Pikhart)
Steda20. dubna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za nepřátele církve a jejich obrácení (P. Mokrý)
tvrtek21. dubna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Jana a Annu Oravcovy (P. Mokrý)
Ptek22. dubna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Jaroslava Kutílka (P. Mokrý)
14:30 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí rozloučení Zdeňa Sekerová, *1929 (P. Vít Horák)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Roseckého, otce a duše v očistci
Sobota23. dubnaSvátek sv. Vojtěcha
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Vojtěcha Bártu, manželku Jiřinu, jejich rodiče a sourozence (P. Mokrý)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Tomáškovu, Novákovu, Matouškovu, Honovu, Limburskou a Majerovu
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle24. dubna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za celou naši farnost (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Josefa Koláře, jeho rodiče a manžele Šidákovy (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Jaroslava Kamaráda,syna Bohumíra, rodiče a sourozence