Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 24. dubna 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle24. dubna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za celou naši farnost (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Josefa Koláře, jeho rodiče a manžele Šidákovy (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Jaroslava Kamaráda,syna Bohumíra, rodiče a sourozence
Pondl25. dubnaSvátek sv. Marek
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Václava Petržilku, rodiče, sourozence Zdeničku a Josefa a ostatní + příbuzné (P. Mokrý)
ter26. dubna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za děkana Josefa Čecha, rodiče a sourozence (P. Pikhart)
Steda27. dubna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele z farností Ronov a Míčov kteří se neúčastní oběti mše svaté (P. Mokrý)
tvrtek28. dubna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za obrácení člemńů rodiny (P. Mokrý)
Ptek29. dubnaSvátek sv. Kateřiny Sienské
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Josefa a Annu Šoubovy (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu a příbuzné
Sobota30. dubna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Zdeňka Zemana, syna Zdeňka, za rodinu Tuhých a Šedovu, rodinu Kotěrovu a Minaříkovu (P. Mokrý)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za dobrodince
--------------------------------6. velikonoční týden---------------------------------
Nedle1. kvtna6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky + májová
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny farníky (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Boženu a Aloise Havránkovy + májová
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Marii Víškovou, manžela a obojí rod (P. Mokrý)
10:45 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář) 11:00 eucharistická oběť