Farnost Žleby
Dnes: sv. Pia z Pietrelciny, 24. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
16.9.2023Farní inFormace
- 8. května 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------7. velikonoční týden----------------------------------
Neděle8. květnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny děti a za jejich rodiče (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za bratrance Davida a jeho rodinu a májová
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Marii Víškovou, manžela, obojí rod a duše v očistci (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním a májová (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za bratry Papouškovy a májová
Pondělí9. května
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za + Štefana Čižmára, jeho bratra a rodiče a májová (P. Mokrý)
Úterý10. května
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za ty, kteří se neúčastní mše svaté a májová (P. Pikhart)
Středa11. května
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za duše v očistci (P. Mokrý)
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)
Čtvrtek12. května
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za pokoj a nír v lidských srdcích, rodinách a na celém světě a májová (P. Mokrý)
Pátek13. května
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za šťastnou hodinku smrti a vytrvání v pravé víře až do konce (P. Mokrý)
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
Sobota14. květnaSvátek sv. Matěje, Apoštola
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za odvrácení třetí světové války a májová (P. Mokrý)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodiče Němcovy, dva bratry a vnučku Marii a májová
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle15. květnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní slavnost, za Zdeňka Vojáčka, rodiče a sourozence a májová pobožnost
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. celoroční přímluvy (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Karla a Marii Marouskovy
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice na dobrý úmysl (P. Mokrý)
10:45 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář) 11:00 eucharistická oběť
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2016
všeobecný:
Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.
misijní:
Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.
národní:
Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby