Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 8. kvtna 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------7. velikonoční týden---------------------------------
Nedle8. kvtnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny děti a za jejich rodiče (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za bratrance Davida a jeho rodinu a májová
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Marii Víškovou, manžela, obojí rod a duše v očistci (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním a májová (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za bratry Papouškovy a májová
Pondl9. kvtna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za + Štefana Čižmára, jeho bratra a rodiče a májová (P. Mokrý)
ter10. kvtna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za ty, kteří se neúčastní mše svaté a májová (P. Pikhart)
Steda11. kvtna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za duše v očistci (P. Mokrý)
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)
tvrtek12. kvtna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za pokoj a nír v lidských srdcích, rodinách a na celém světě a májová (P. Mokrý)
Ptek13. kvtna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za šťastnou hodinku smrti a vytrvání v pravé víře až do konce (P. Mokrý)
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
Sobota14. kvtnaSvátek sv. Matěje, Apoštola
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za odvrácení třetí světové války a májová (P. Mokrý)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodiče Němcovy, dva bratry a vnučku Marii a májová
-----------------------------------Doba velikonoční-----------------------------------
Nedle15. kvtnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní slavnost, za Zdeňka Vojáčka, rodiče a sourozence a májová pobožnost
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. celoroční přímluvy (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Karla a Marii Marouskovy
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice na dobrý úmysl (P. Mokrý)
10:45 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář) 11:00 eucharistická oběť
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)