Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 22. kvtna 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------8. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle22. kvtnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky + májová
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za celou naši farnost (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl a májová
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Macháčkovu, Zajícovu, Krejsovu, Trojanovu a Filipovu s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro celé rodiny (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním a májová (P. Minář)
11:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav POUTNÍ eucharistická oběť
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)
Pondl23. kvtna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Bohumilu Čudovou, manžela Josefa, švagrovou Marii, oboje rodiče a + příbuzné a májová (P. Mokrý)
ter24. kvtna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Jana a Helenu Murgašovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očisti a májová (P. Pikhart)
Steda25. kvtna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za ty, kdo se neúčastní oběti mše svaté a májová (P. Mokrý)
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)
tvrtek26. kvtnasv. Filipa Neriho
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Jana Polenského, manželku Bohumilu, oboje rodiče, sourozence a + příbuzné a májová (P. Mokrý)
Ptek27. kvtna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Marii Koumarovou (P. Mokrý)
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl a májová
Sobota28. kvtna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za týrané a zneužívané děti a májová (P. Mokrý)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Karla Sejkoru, manželku Marii a celou živou rodinu a májová
---------------------------------9. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle29. kvtnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky + májová
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za celou naši farnost (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu a Zoubkovu a májová
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za těžce nemocného člověka (P. Mokrý)
10:45 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář) 11:00 eucharistická oběť
17:00 hod. kostel sv. Vavřince Ronov nad D. hlavní vchod - pracovní setkání kostelníků a těch kdo dělají výzdobu a úklid
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)