Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 29. kvtna 2016 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------9. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle29. kvtnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky + májová
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za celou naši farnost (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu a Zoubkovu a májová
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za těžce nemocného člověka (P. Mokrý)
10:45 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář) 11:00 eucharistická oběť
17:00 hod. kostel sv. Vavřince Ronov nad D. hlavní vchod - pracovní setkání kostelníků a těch kdo dělají výzdobu a úklid
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)
Pondl30. kvtnasv. Zdislavy
11:00 Hora Matky Boží - Králíky eucharistická oběť poděkování za 30 let kněžství
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za ty, kdo se neúčastní oběti mše svaté a májová (P. Mokrý)
ter31. kvtnaSvátek Navštívení Panny Marie
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Jarmilu Filkovou, rodiče, syny Stanislava a Zdeňka a ostatní + příbuzuné (P. Pikhart)
Steda1. ervnasv. Justina
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. na úmysl dárce (P. Mokrý)
tvrtek2. ervna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za obrácení a záchranu našeho národa (P. Mokrý)
Ptek3. ervnaSlavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Annu Polákovou (P. Mokrý)
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. svátost smíření//14:30 křížová cesta//15:00 mše sv. za rodiny Černohubovu, Formanovu, Hrochovu, Zajícovu, Novotnovu, Pasekovu, Masnerovu a Vaňkovu (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a prarodiče paní Týlové z Ronova